Billebeino juliste Omnichannel strategiasta

Kuinka luoda omnichannel strategia w/ Billebeino

Kuinka luoda omnichannel strategia w/ Billebeino

Viimeisimmässä blogissamme käsittelimme yhtä vuoden 2023 tärkeää teemaa, omnichannel -myynnin teoriaa. Se on väline, jonka avulla yritykset myyvät asiakkailleen tuotteita ja palveluita heidän suosimissaan kanavissa. Tämän lisäksi omnichannel -ratkaisu luo kanavista riippumattoman asiakaskokemuksen ja mahdollistaa asiakasdatan kollektiivisen keräämisen. Omnichannel -teorian ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti monikanavaisempaa myyntiä.

Blogissa tutustumme Billebeinon mielenkiintoiseen bränditarinaan ja heidän omnichannel -strategian luomiseen, jossa myös Bracoy on ollut mukana.

 

Billebeino

Billebeino on suomalainen entisen NHL pelaajan Ville Leinon luoma vaatebrändi. Billebeinon mallistot ovat inspiraatioita sekä tarinoita uniikin taiteen sekä urheilun yhdistämisestä, joissa toistuvat laajat värivalikoimat sekä loppuun hiotut yksityiskohdat.

Billebeinolla on vahvan jalansija Suomen kuluttajamyynnissä. Lisäksi yrityksen tuotteita myydään myös kansainväliseille kuluttajille, jossa isona päämarkkina-alueena on Yhdysvallat. Kuluttajamyynnin lisäksi Billebeinolla on kattava B2B -jakelukanava ja heidän mallistonsa löytyvät useiden jälleenmyyjien valikoimista.

Kolme mallia BilleBeinon vaatteet yllään
Billebeinon omnichannel -kokemus

Billebeino keskeisenä strategisena tavoitteena on luoda edellytykset yhä asiakaslähtöisempään kokemukseen. Brändin globaalin tunnettuuden ja asiakasmäärien kasvaessa myös asiakkaiden odotukset ja ostotavat monipuolistuvat. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritys pystyy löytämään oikeat vuorovaikutuksen kanavat eri asiasegmenttien välillä ja pystyy tarjoamaan mahdollisimman henkilökohtaisen – kanavariippumattoman –   asiakaskokemuksen.

’’On tärkeää pyrkiä jatkuvasti löytämään uusia kanavia, joista ihmiset voivat meidät löytää, ja joiden avulla voimme tuoda brändiämme sekä tuotteitamme asiakkaiden helposti saataville’’ 

Omnichannel -kanavien lisääntyessä on keskeistä, että kanavat toimivat yhtenäisesti sekä katkeamattomasti. Brändiviestinnän hallittavuuden näkökulmasta on huomionarvoista, että kokemus eri kanavissa säilyy mahdollisimman samanlaisena, jotta mielikuva brändistä pysyy halutunlaisena. Kanavien sekä asiakaskokemuksen integraatiossa toiminnan kehittäminen helpottuu. Datan keskittäminen yhteen paikkaan tehostaa kanavakohtaista optimointia ja mahdollistaa yhtenäisemmän sekä monipuolisemman asiakaskokemuksen asiakkaille tärkeissä kanavissa.

’’Jotta mielikuva ja kokemus brändistä pysyy samanlaisena kanavasta ja vuorovaikutuksesta toiseen, on tärkeää tehdä kokemuksesta eri kanavissa mahdollisimman yhteneväinen.’’

BilleBeino logo mustana


 

5 vaihetta omnichannel -strategia luomiseen:

  1. Aseta tavoitteet: Jokainen strategia tarvitsee toimiakseen tavoitteet. Määrittele konkreettiset, innostavat ja sitouttavat tavoitteet siitä, mitä haluat saavuttaa omnichannelissä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi myynnin kasvattamiseen, asiakaslojaliteetin lisäämiseen tai tavoittavuuden laajenemiseen.
  2. Analysoi asiakkaasi: Yleisin sudenkuoppa asiakkaiden määrittelyssä on oletukset. Älä tee oletuksia, vaan tutki sekä tutustu asiakkaaseesi ja eri asiakassegmentteihin. Mistä asiakkaasi kiinnostuvat? Millaisia tarpeita heillä on? Millaisia ostotapoja asiakkaasi kaipaavat? Ole vuorovaikutuksessa asiakkaasi kanssa tai analysoi olemassa olevaa dataa eri tietolähteistä. Datan merkityksestä yrityksen kasvuun voit lukea lisää blogistamme.
  3. Valitse kanavat: Asiakasymmärrykseen perustuen, valitse kanavat, joissa toivot tavoittavasi potentiaalisimmat asiakkaasi. Näitä kanavia voivat olla esimerkiksi verkkokauppa, kivijalkakauppa, sosiaalinen media tai sähköposti. Jokaisella valitulla kanavalla on merkitys asiakaskokemukseen. Määrittele kanavan rooli asiakkaiden elinkaarella. Yhden kanavan tehtävä voi olla tavoittaa asiakkaat, kun toinen kanava samanaikaisesti luo asiakasuskollisuutta.
  4. Integroi kanavat: Omnichannel -myynnin saavuttamiseksi tarvitset integroimiseen toimivan teknologian, jotta kanavat toimivat keskenään saumattomasti.  Kanavien yhdistämisessä oleellisinta on, että tieto asiakkaista ja heidän käyttäytymisistään saadaan kulkemaan kanavien välillä.
  5. Mittaa ja optimoi: Keskitä oikeilla työkaluilla sekä teknologialla kaikki tieto yhdelle alustalle, josta saat helposti kanavatiedon asiakkaista sekä heidän käyttäytymisestään. Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen tarvitset mahdollisimman monipuolisesti erilaisia kokeiluja. Oikeilla työkaluilla testaat mitkä mainoksista saavuttavat asiakkaasi tehokkaimmin tai mitkä kokoelmat laskeutumissivulla konvertoituvat parhaiten. Luo asiakkaillesi yhä yksilöllisempää sisältöä, jolloin mahdollista lojaaleja asiakkaitasi palamaan ostoksille yhä useammin.

Yhteenveto

Omnichannel -myynnin aloittaminen vaatii ajallisia sekä taloudellisia investointeja, mutta vastaavasti mahdollistaa nopean liiketoiminnan skaalaamisen. Omnichannel -strategian luominen sekä ylläpitäminen pitää sisällään suunnittelua, johtamista sekä aktiivista optimointia. Työtaakkaa sekä ylläpidon kustannuksia yritykset voivat keventää oikeilla teknologia valinnoillaan.

Autamme brändejä rakentamaan kannattavia omnichannel -ratkaisuja. Meillä kokonaisratkaisu pohjautuu Shopifyn mahdollistamaan alustateknologiaan. Tämän lisäksi kumppaneidemme tarjoamat ja valmiit integraatiot sisältävät analysointityökalut on helppo yhdistää omnichannel -kokonaisuudeksi. Mikäli haluat kuulla lisää, ota yhteyttä.

Brancoy toimitusjohtaja Samuli Ala-Kasari mustassa hupparissa.

Asiantuntija apunasi